Huisregels

Het Markiezenhof is zuinig op het gebouw en op haar bijzondere collecties. Bij het bezoek gelden daarom de volgende huisregels.

 • Bij binnenkomst is het verplicht je jas, rugzak, tas, paraplu en andere grote voorwerpen in de garderobes en/of kluisjes achter te laten;
  Leave your coat, backpack, bag, umbrella and other large objects in the cloakrooms and/or lockers;

 • Mobiele telefoon op stil;
  Mobile phone on silent;

 • Verboden binnen te roken;
  Smoking is not allowed;

 • Foto's maken mag (zonder statief). Flitsen is toegestaan met uitzondering van de Schatkamers. Voor het maken van (commerciële/professionele) fotoreportages dien je een aanvraag in van te voren;
  Taking pictures is allowed (without a tripod). Flashing is allowed with the exception of the 'Schatkamers'. To make (commercial/professional) photo reports, you must submit a request in advance;

 • De collectie is niet om aan te raken, mits dit duidelijk staat vermeld;
  Do not touch the objects, unless clearly stated;

 • Het museum maakt gebruik van moderne licht-, audio- visuele effecten die als druk en intens kunnen worden ervaren. Ben je hiervoor gevoelig (epilepsie, adhd, en dergelijke), houd hier dan rekening mee;
  The museum uses modern light and audio-visual effects that can be experienced as intense. If you are sensitive (epilepsy, adhd), keep this in mind;

 • Wijzen naar de collectie/schilderijen is niet toegestaan. Hoe onzichtbaar ook: elke aanraking kan een beschadiging veroorzaken;
  Pointing to the collection/paintings is not allowed. Every touch can cause damage;

 • Eigen consumpties meenemen in het gebouw is niet toegestaan. Tijdens het museumbezoek mag niet worden gegeten of gedronken. Drank- en eetconsumpties zijn te verkrijgen in het Museumcafe;
  Eating or drinking is not allowed during the museum visit. Drinks and food are available in the Museum Cafe;

 • Houd rekening met andere bezoekers: wees niet luidruchtig en ren niet door het gebouw;
  Don't be loud and don't run around the building;

 • Puntige en/of scherpe voorwerpen worden ingenomen;
  Pointed and/or sharp objects are confiscated;

 • Per groep van 15 leerlingen gaat het museum uit van minimaal 1 en maximaal 2 begeleiders vanuit school;
  For each group of 15 students, the museum assumes a minimum of 1 and a maximum of 2 supervisors from the school;

 • Leerkrachten en andere begeleiders zijn altijd verantwoordelijk voor het gedrag van de door hen begeleide leerlingen;
  Teachers and other supervisors are always responsible for the behavior of the students they supervise;

 • Verboden fietsen te plaatsen tegen de gevels van het gebouw en op de Grote Binnenplaats;
  It is forbidden to place bicycles against the facades of the building and the "Grote Binnenplaats";

 • Wij houden van dieren, maar het is niet toegestaan om (huis)dieren mee te nemen in het Markiezenhof, Tenzij dit in bepaalde ruimtes expliciet wordt vermeld. Hulphonden zijn toegestaan.
  We love animals, but it is not allowed to bring (pets) animals into the Markiezenhof. Unless explicitly stated in certain areas. Assistance dogs are allowed;

 • Het Markiezenhof behoudt zich het recht voor om bij het niet naleven van onze huisregels je de toegang tot het gebouw te ontzeggen.
  The Markiezenhof has the right to prohibit you from entering the building if you do not comply with our house rules;

 • Voor de uitgebreide huisregels, klik hier (bezoekvoorwaarden het Markiezenhof in PDF)