Van collectie tot connectie – Het kasteel van Wouw

Het kasteel van Wouw diende als verblijfplaats op het platteland voor de heren en markiezen van Bergen op Zoom; een woning die bij hun adellijke positie paste.

 In de hoogtijdagen van het kasteel waren er honderden personeelsleden werkzaam in het kasteel. De ronde waterburcht had in de 13de eeuw een doorsnede van 40 meter. Aan het einde van de 15de eeuw werd het kasteel uitgebreid met vier hoektorens, een voorpoort, aarden wallen en een buitengracht. 

De omvang van de woning van Ruud staat in schril contrast met de omvang van het kasteel van Wouw in de 16de eeuw, toen het een oppervlakte had van ongeveer 50.000 m2. Op het terrein van het kasteel zouden dus meer dan 1650 woningen als die van Ruud kunnen staan!