Heren en Markiezen

Het Markiezenhof is onlosmakelijk verbonden met de rijke geschiedenis van de Heren en Markiezen van Bergen op Zoom.

In de loop der eeuwen hebben verschillende belangrijke machthebbers (permanent of tijdelijk) in het Markiezenhof gewoond.

De Heren van Bergen op Zoom

Hertog Jan I van Brabant verdeelde in 1287 het land van Breda vanwege een opvolgingskwestie. Het westelijke deel van zijn grondgebied, waaronder de heerlijkheid Bergen op Zoom, ging naar Gerard van Wezemaal, die de eerste Heer van Bergen op Zoom werd.

Van Wezemaal steeg snel in aanzien door het verwerven van de heerlijkheid en behoorde tot de hogere adel van het hertogdom Brabant. Ook op het slagveld maakte hij naam: hij gedroeg zich heldhaftig tijdens de slag van Woeringen in 1288, waar hij hertog Jan I diende.

Het Markiezenhof ontstond nadat Jan II (1417-1494), ook wel bekend als Jan metten Lippen, en Jan III (1452-1532) van Glymes, beiden ook Heer van Bergen op Zoom, het middeleeuwse hof lieten verbouwen en uitbreiden. De invloed van de familie van Glymes was eveneens aanzienlijk. Jan III diende als raadgever van onder andere Filips de Schone, keizer Karel V en keizer Maximiliaan. In 1481 werd hij lid van de Orde van het Gulden Vlies, een exclusieve ridderorde.

Heren en Markiezen

Van Heren naar Markiezen

De titel van markies werd voor het eerst verleend door keizer Karel V in 1533 aan Antoon van Glymes, een zoon van Jan III. Antoon overleed echter op slechts 41-jarige leeftijd, waarna zijn vrouw Jacqueline van Croy tijdelijk het bestuur van het Markiezaat overnam tot 1550. Toen werd hun zoon, Jan IV van Glymes (1528-1567), de tweede markies van Bergen op Zoom.

Net als zijn vader trad Jan IV toe tot de Orde van het Gulden Vlies. Hij was bevriend met Willem van Oranje en pleitte, net als hij, voor religieuze verdraagzaamheid.

In 1566, vanwege de Beeldenstorm, reisde Jan IV naar Spanje om koning Filips II op de hoogte te brengen van de situatie in de Nederlanden. Echter, in Spanje werd hij ziek en overleed in 1567.

Na zijn dood raakte Jan IV in ongenade bij Filips en werd het Markiezaat geconfisqueerd. De bezittingen, inclusief het Markiezenhof, werden geveild in Antwerpen, waardoor vele schatten voorgoed verloren gingen.

De (resten van) het graf van de familie van Glymes zijn te vinden in de Gertrudiskerk op de Grote Markt in Bergen op Zoom.

Einde van het Markiezaat

Meer weten? Lees online de bladerboeken met achtergrondinformatie over de Heren en Markiezen van Bergen op Zoom.