Groep 6/7/8: Leskisten Middeleeuwen & Romeinen

Ontdek ons aanbod van educatieve leskisten voor het basisonderwijs in samenwerking met Erfgoed Brabant!

Middeleeuwse stad - groep 6/7/8 (lesstof vervangend)

Hoe was het leven in een Middeleeuwse stad in Brabant? Ga zelf aan de slag met bronnen en materialen.

In de klas wordt een middeleeuws landschap uitgerold in de vorm van een vloerkleed. Waar zouden de boeren hun land gaan bewerken? Wat is de beste handelsplek? Waar wilden de mensen graag wonen? Hoe ontstond een stad?

Met behulp van een kasteel, boerderijen, huisjes, een klooster en een stadhuis krijgt de middeleeuwse stad langzaam maar zeker vorm. Daarna onderzoeken de leerlingen in kleine groepjes het leven in de middeleeuwse stad aan de hand van historische bronnen.

De kinderen gaan aan de slag met een rekenopdracht met middeleeuwse munten en een boodschappenlijst, het bedenken van een klucht voor het volgende carnaval, het bestuderen van een stadszegel en het uitvoeren van monnikenwerk: schrijven op echt perkament.

In de opdrachten worden verschillende thema’s over het leven in de middeleeuwse stad behandeld die ook in de reguliere lesmethodes aan bod komen, zoals: de markt, feest, bestuur en rechtspraak, eten, wonen, kleding, geloof, boerenleven en oorlog. Welk lot wacht je als boer, burger, geestelijke of edelman? Dit ontdekken de leerlingen tijdens het standenspel. Elke keer blijkt de edelman te winnen...

Het project vervangt reguliere lesstof en de leskist mag 3 weken op school blijven. Deze leskist is ook geschikt ter voorbereiding op de Jeugdmonumentendag!

Romeinen in Nederland - groep 6/7/8 (lesstof vervangend)

In iedere geschiedenismethode wordt het thema ‘De Romeinen in Nederland’ behandeld. Maar waarom het geschiedenisboek openslaan als de leerlingen échte Romeinse voorwerpen in handen kunnen krijgen?

Voorwerpen die door de Romeinen in Brabant zijn gebruikt. De leerlingen gaan zelfstandig aan de slag met de voorwerpen uit de leskist. Aan de hand van de voorwerpen en de daarbij behorende werkbladen leren zij over de verschillende aspecten van het leven in de Romeinse tijd, waaronder: het schrift, geld, kleding, infrastructuur, het badhuis, huizenbouw, religie, sport en spel en het leger.

Het project is leerstof vervangend en de leskist mag 3 weken op een school blijven.

Praktische informatie

  • Groepsbezoeken dienen onder begeleiding van de leerkracht plaats te vinden.
  • Groepen tot 20 leerlingen (begeleiding vanuit 1 museumdocent): €75,00 per groep
  • Groepen van van 20 tot 30 leerlingen (groep wordt gesplitst + begeleiding door 2 museumdocenten): €75,00 + toeslag €60,00.
  • De educatieve projecten duren 60 minuten (+ voorbereidende les op school).
  • Educatieve programma's kunnen geboekt worden van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
  • Speurtochten: toeslag € 1,50 op entreeprijs museum per persoon.
  • Kosten afname leskist voor drie weken zijn €50,00 per kist.
  • Aanmelden scholen binnen gemeente Bergen op Zoom via het cumenu: www.kcegids.nl/cumenu/
  • Aanmelden scholen buiten de gemeente Bergen op Zoom via markiezenhof@bergenopzoom.nl

Contactgegevens

Heb je een vraag? Neem gerust contact met ons op.