Wie we zijn

Museum het Markiezenhof is het stadsmuseum van Bergen op Zoom.

Het Markiezenhof streeft ernaar zich als modern stadsmuseum te profileren en een actieve rol te spelen in het culturele en monumentale leven van Bergen op Zoom. Het stadspaleis waarin het museum is gehuisvest, fungeert als een platform voor kunst, cultuur en erfgoed. Het beleidsplan voor de periode 2018-2023 van het Markiezenhof is hier beschikbaar om te downloaden (PDF - 3,5 MB).

Gevangenpoort

De Gevangenpoort, het oudste monument van de stad (uit 1350), is sinds september 2015 een buitenpost van het Markiezenhof. Na een grondige restauratie, herinrichting van het interieur en het opzetten van een tentoonstelling, biedt het allerlei ervaringen voor zowel jong als oud. Deskundige gidsen verzorgen rondleidingen in de Poort, en onderin het gebouw bevindt zich een spannende Escape Room.

Onsite, offsite, online

Het Markiezenhof promoot zichzelf en Bergen op Zoom door een actieve programmering van tentoonstellingen en activiteiten binnen het eigen complex (onsite), op locaties in de stad en de regio (offsite), en via digitale media (online). Hierbij wordt uitgegaan van de drie sleutelbegrippen in de Cultuurvisie van de gemeente Bergen op Zoom: creatief-innovatief, talentvol en historisch.

Nationale Monumentenorganisatie (NMo)

Het Markiezenhof is aangesloten bij de Nationale Monumentenorganisatie (NMo). Dit is een vereniging van professionele organisaties die monumenten bezitten en exploiteren. Deze organisaties werken samen, delen kennis en deskundigheid op het gebied van monumentenzorg, zowel onderling als met andere monumentenbezitters en -beheerders. De NMo zet zich in voor een sterke en hechte monumentensector.

Je kunt ons vinden op het monumentenportaal. Het Nationaal Monumenten Portaal (NMP) is een initiatief van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo). Het is een online platform waar alles op het gebied van monumenten in Nederland samenkomt. Het platform biedt een plek waar iedereen die een monument wil beleven, huren of kopen altijd terecht kan voor vragen en informatie.