Privacyverklaring

Wat doen we met jouw gegevens en wat kun je van ons verwachten met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens?

Het Markiezenhof, gevestigd aan de Steenbergsestraat 8, 4611 TE te Bergen op Zoom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Het Markiezenhof
Steenbergsestraat 8
4611 TE Bergen op Zoom
+31 164 277 077
www.markiezenhof.nl

Het Markiezenhof is onderdeel van de gemeente Bergen op Zoom. Wij zijn een gemeentelijke instelling.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming van de gemeente Bergen op Zoom houdt toezicht op de bescherming van privacy binnen de gemeente Bergen op Zoom (waar het Markiezenhof onderdeel van is). Als je vragen hebt over het privacybeleid van de gemeente Bergen op Zoom of over het uitoefenen van uw privacyrechten, kun je contact opnemen met de gemeentelijke Functionaris Gegevensbescherming.

Functionaris gegevensbescherming Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-277576
E-mail: FG@bergenopzoom.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Markiezenhof verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken zodra je een e-ticket voor het museum aanschaft:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Voor het abonneren op onze nieuwsbrief via www.markiezenhof.nl verwerken wij alleen je e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via markiezenhof@bergenopzoom.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Markiezenhof verwerkt jouw gegevens op basis van toestemming hiervoor van jou of voor de uitvoering van een overeenkomst met jou. Het Markiezenhof verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Het Markiezenhof analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Markiezenhof bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Zodra je een e-ticket koopt wordt er geen gebruikersaccount aangemaakt in de ticketshop. Je ingevulde persoonlijke gegevens zijn nodig om je ticket valide te maken. De website slaat deze gegevens dus niet op.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Markiezenhof verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het Markiezenhof blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wie er toegang heeft tot jouw gegevens

Het Markiezenhof kan je persoonsgegevens delen met partijen die nauwkeurig door het Markiezenhof geselecteerd zijn ter uitvoering van haar diensten waarvoor jij toestemming hebt gegeven. Deze partijen worden bijvoorbeeld ingeschakeld om namens het Markiezenhof diensten te verlenen of algemene data-analyse uit te voeren. Denk hierbij aan de verzender van de bestellingen in de webshop of een partij die ons ondersteunt bij marketingdoeleinden. Het Markiezenhof zal je persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Markiezenhof gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Lees meer over de geplaatste cookies in het privacybeleid van Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door het Markiezenhof en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar markiezenhof@bergenopzoom.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Het Markiezenhof zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Het Markiezenhof wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Markiezenhof neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via FG@bergenopzoom.nl .

Beeldmateriaal (foto & video)

Tijdens activiteiten in en van het Markiezenhof kunnen foto’s en/of video opnames worden gemaakt. Omtrent herkenbaarheid: te allen tijde houden wij rekening met onze bezoekers.

 • Video: Er wordt in het Markiezenhof gebruik gemaakt van beveiligingscamera’s. Zij worden ingezet om de veiligheid van onze bezoekers te bewaren. Beelden van veiligheidscamera’s worden niet met derden gedeeld, tenzij de situatie hier om vraagt (in het geval van een onveilige situatie of constatering van criminaliteit). De beelden slaan we niet langer op dan wettelijk is toegestaan.
  Voor bepaalde activiteiten kunnen wij ook sfeerbeelden op video maken. De privacyschending van gefilmde bezoekers zal minimaal zijn.
 • Foto’s: Foto’s worden gebruikt als sfeerverslag voor activiteiten van het Markiezenhof. Zij worden gedeeld via de website en social media kanalen van het Markiezenhof of gelieerde partners. De privacyschending van gefotografeerde bezoekers zal minimaal zijn. Je hebt uiteraard het recht een verzoek tot verwijdering van foto en/of videobeeld per mail in te dienen via markiezenhof@bergenopzoom.nl.

We begrijpen dat jij zelf ook graag foto’s maakt tijdens een bezoek of activiteit in het Markiezenhof. We gaan ervan uit dat je daarbij rekening houdt met het feit dat niet iedereen het op prijs stelt dat foto’s publiekelijk worden gedeeld, en dat je terughoudend bent met het maken van foto’s en video’s en het plaatsen ervan op internet. Een paar tips:

 • Maak foto’s en video’s alleen voor eigen gebruik;
 • Zet geen foto’s en video’s op publiekelijk toegankelijke websites of sociale media waarop mensen staan die jij niet kent;
 • Maak overzichtsfoto’s, waar individuele mensen niet of nauwelijks te herkennen zijn.

Beeldmateriaal geschoten in en rondom het Markiezenhof door externe partijen (fotografen/mediabedrijven) of in opdracht van externe opdrachtgevers (bedrijven, stichtingen, particulieren, etc.) zijn zelf verantwoordelijk voor het vragen van toestemming, of ze het mogen gebruiken en met welk doel.