Governance Code Cultuur

Het Markiezenhof past de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019 toe.

Deze code is een instrument voor goed bestuur, adequaat toezicht en een transparante verantwoording. Daarbij gaat het over het gehele besturingsproces: beleid, besluitvorming, uitvoering, toezicht en verantwoording.

De code helpt bestuurders en toezichthouders bewust te reflecteren aan de hand van vragen als: ‘Hoe doen we het eigenlijk?’, ‘Waarom doen we het zo?’ en ‘Wanneer doen we het goed?’.

Meer informatie over de Governance Code Cultuur zelf kun je hier vinden.

Lees hier de toelichting op de toepassing van de Governance Code Cultuur bij het Markiezenhof (PDF).