Zaal 1747: UNESCO Geopark Schelde Delta / Zuiderwaterlinie

Bergen op Zoom wordt ook wel ‘de sleutel tot Holland en Zeeland’ genoemd.

Door deze naam wordt de veroveringslust van de Spanjaarden gewekt. Tweemaal wordt de stad tijdens de Nederlandse Opstand belegerd, maar Bergen op Zoom houdt stand. Tijdens de eerste helft van de 18e eeuw krijgt Bergen op Zoom moderne vestingwerken.

'La Pucelle' tot 1747

Omdat de vesting onneembaar lijkt, krijgt de stad de bijnaam 'La Pucelle', de Maagd. In 1747 lukt het de Fransen toch om Bergen op Zoom in te nemen. Bergen op Zoom voldoet op dat moment aan de inzichten van meestervestingbouwer Menno van Coehoorn en beschouwd als de sterkste vesting van de Republiek. De maquette in het midden van de zaal toont de stad in het jaar 1747, voordat het door de Fransen werd ingenomen.

Na twee maanden valt op 16 september de vesting na een Franse stormaanval, die als een complete verrassing komt voor de bevelhebbers van de stad. In de stad wordt hevig gevochten, maar het garnizoen vertrekt al snel de stad uit. Bergen op Zoom valt in handen van moordende en plunderende soldaten. Een groot deel van de stad ligt in puin, de bevolking is nog jarenlang berooid en ernstig getraumatiseerd door de val van de Maagd.

Aan het einde van de negentiende eeuw werd de vesting ontmanteld om plaats te maken voor industrie en stadsuitbreiding. Gedurende al die eeuwen verloren veel bezoekers hun hart aan de stad en bleven er wonen.

UNESCO Geopark/Zuiderwatelinie

In het stadspaleis worden al jaren talloze verhaallijnen uit de regio verteld. De komende jaren voegen we daar verschillende elementen aan toe, waaronder een interactieve presentatie met verhalen over (last en lust van) water, geologie en klimaat.

Daarnaast ontwikkelt het stadspaleis (met behulp van de toegekende Interreg subsidie) een deel van de Markiezenhof tot bezoekerscentrum van de Zuiderwaterlinie. Naar verwachting kunnen bezoekers vanaf medio 2026 nieuwe verhalen en het bezoekerscentrum bezoeken. Door middel van een Europese prijsvraag wordt deze opdracht gegund. Houd onze website en socials in de gaten.

’Prachtig dat het Markiezenhof op de Brabantse Wal steeds meer een schakelpunt wordt tussen enerzijds de ontwikkeling van een Geopark Schelde Delta en anderzijds de Zuiderwaterlinie.
Duidelijk merkbaar is dat samenwerken in krachtige netwerken tot mooie resultaten leidt”.

Quote wethouder Bergen op Zoom