Leerlingen maken aan de hand van dit lespakket kennis met de begrippen verzamelen, selecteren en bewaren. Ook leren zij wat erfgoed is en wat de criteria zijn die achter erfgoedselectie schuilgaan.

Deze activiteit bestaat uit 2 delen: op school en in het Markiezenhof.

 • Op school komen aan de hand van een voorbereidende PowerPoint les de bovenstaande begrippen aan de orde. Deze PowerPoint wordt toegestuurd en kan zonder verdere voorbereiding met de groep doorgenomen worden. Vervolgens kiezen de kinderen met hun groep de spullen die zij belangrijk vinden om te bewaren voor de toekomst en maken zij een eigen groeps-verzameldoos.
 • Tijdens het bezoek in het Markiezenhof bekijken de kinderen de voorwerpen die daar bewaard worden en gaan de kinderen in tweetallen in het museum op zoek naar voorwerpen die waardevol zijn omdat het heel mooi is, of heel oud is, of heel kostbaar is. In het nagesprek leggen ze uit hoe ze tot hun selectie zijn gekomen.

Praktische informatie

 • Groepsbezoeken dienen onder begeleiding van de leerkracht plaats te vinden.
 • Groepen tot 20 leerlingen (begeleiding vanuit 1 museumdocent): 75,00 per groep
 • Groepen van van 20 tot 30 leerlingen (groep wordt gesplitst + begeleiding door 2 museumdocenten): 75,00 + toeslag €60,00.
 • De educatieve projecten/rondleiding kunnen alleen plaatsvinden op dinsdagochtend en donderdagochtend.
 • De educatieve projecten duren 60 minuten (+ voorbereidende les op school).
 • Educatieve programma's kunnen geboekt worden van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
 • Speurtochten: toeslag € 1,50 op entreeprijs museum per persoon.
 • Aanmelden scholen binnen gemeente Bergen op Zoom via het cumenu: www.kcegids.nl/cumenu/
 • Aanmelden scholen buiten de gemeente Bergen op Zoom via markiezenhof@bergenopzoom.nl

Contactgegevens

Heb je een vraag? Neem gerust contact met ons op.