Het Markiezenhof heeft een uitgebreid programma voor het basisonderwijs. Kinderen kunnen in schoolverband kennismaken met het gebouw, de lokale geschiedenis en museale collectie van het museum. (zoals kermis, industrie, Heren en markiezen).

De voorwerpen in het gebouw vertellen een boeiend verhaal en bieden tegelijkertijd inzicht in de wereld van nu. Daarnaast zijn er ook projecten rondom tijdelijke tentoonstellingen. De volgende educatieve projecten zijn er voor het primair onderwijs:

Middeleeuwse stad - groep 6/7 (lesstof vervangend)

De leskist 'De middeleeuwse stad' begint met het bouwen van een middeleeuwse stad. Waar zullen de boeren het  land gaan bewerken en wat is de beste handelsplek? Op welke plaatsen willen mensen graag wonen? Daarna onderzoeken de leerlingen het leven in de middeleeuwse stad aan de hand van historische bronnen, zoals munten uit die tijd van een beerput.

Net als in de reguliere lesmethodes wordt er ook aandacht besteed aan thema's als de markt, bestuur en rechtspraak, eten, geloof, boerenleven en oorlog. Klik hier voor de bijbehorende lesbrief.

Romeinen in Nederland - groep 6/7/8 (lesstof vervangend)

Een leskist vol (replica's van) voorwerpen die in Brabant in de Romeinse tijd werden gebruikt, laat leerlingen op een bijzondere manier kennis maken met het thema 'Romeinen'. De leerlingen gaan aan de slag met de voorwerpen uit de leskist. Aan de hand van de bijbehorende werkbladen komen zij meer te weten over de verschillende aspecten van het leven in de Romeinse tijd, waaronder het schrift, geld, kleding, infrastructuur, het badhuis, huizenbouw, religie, sport en spel en het leger. Klik hier voor de bijbehorende lesbrief

Praktische informatie

  • Groepsbezoeken dienen onder begeleiding van de leerkracht plaats te vinden.
  • Groepen tot 20 leerlingen (begeleiding vanuit 1 museumdocent): 75,00 per groep
  • Groepen van van 20 tot 30 leerlingen (groep wordt gesplitst + begeleiding door 2 museumdocenten): 75,00 + toeslag €60,00.
  • De educatieve projecten duren 60 minuten (+ voorbereidende les op school).
  • Educatieve programma's kunnen geboekt worden van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
  • Speurtochten: toeslag € 1,50 op entreeprijs museum per persoon.

Contactgegevens

Heb je een vraag? Neem gerust contact met ons op.