Het Markiezenhof heeft een uitgebreid programma voor het basisonderwijs. Kinderen kunnen in schoolverband kennismaken met het gebouw, de lokale geschiedenis en museale collectie van het museum. (zoals kermis, industrie, Heren en markiezen).

De voorwerpen in het gebouw vertellen een boeiend verhaal en bieden tegelijkertijd inzicht in de wereld van nu. 

Daarnaast zijn er ook projecten rondom tijdelijke tentoonstellingen. De volgende educatieve projecten zijn er voor het primair onderwijs:

Op reis door het Paleis

Nieuwe speurtocht! Ga op reis door het Markiezenhof en zoek de schatkisten met verhalen en geheimen, en voer leuke opdrachten uit. Kinderen gaan in groepjes van 4-6 leerlingen op reis door het museum. Elke zaal heeft een ander thema, in de Blauwe zaal leren ze over de vestingstad en verdedigingswerken, in de Stijlkamers komen o.a. tradities aan bod, in de Hofzaal wapenschilden en symbolen. Ze komen steeds meer te weten over de bewoners van het Stadspaleis. Door het maken van de opdrachten en puzzels leren ze spelenderwijs over de geschiedenis van Bergen op Zoom. Doordat er steeds een koppeling is met het heden, sluit het goed aan bij de beleving van de kinderen. De speurtocht heeft 3 verschillende niveaus, daardoor is op 'Reis door het Paleis' geschikt voor de  onderbouw, middenbouw en bovenbouw. 
Leerlingen krijgen bij de balie een leuk rugzakje mee. Begeleiders krijgen een tas met boekje en opdrachtkaarten die de kinderen nodig hebben om de opdracht uit te voeren.

Speurtochten i.c.m. lesbrieven

Kijk op de pagina Speurtochten voor een beschrijving van bovenstaande speurtochten.

Romeinen in Nederland - Leeftijd:10 t/m 13 jaar (lesstof vervangend)

Een kist vol (replica's van) voorwerpen die in Brabant in de Romeinse tijd werden gebruikt, laat leerlingen op een bijzondere manier kennis maken met het thema 'Romeinen'. De leerlingen gaan aan de slag met de voorwerpen uit de leskist. Aan de hand van de bijbehorende werkbladen komen zij meer te weten over de verschillende aspecten van het leven in de Romeinse tijd, waaronder het schrift, geld, kleding, infrastructuur, het badhuis, huizenbouw, religie, sport en spel en het leger. Klik hier voor de bijbehorende lesbrief

Leskisten: Middeleeuwse stad - Leeftijd 9 t/m 11 jaar (lesstof vervangend)

De leskist 'De middeleeuwse stad' begint met het bouwen van een middeleeuwse stad. Waar zullen de boeren het  land gaan bewerken en wat is de beste handelsplek? Op welke plaatsen willen mensen graag wonen? Daarna onderzoeken de leerlingen het leven in de middeleeuwse stad aan de hand van historische bronnen, zoals munten uit die tijd van een beerput.

Net als in de reguliere lesmethodes wordt er ook aandacht besteed aan thema's als de markt, bestuur en rechtspraak, eten, geloof, boerenleven en oorlog. Klik hier voor de bijbehorende lesbrief.

Speciale openingstijden en prijzen onderwijs

Educatieve projecten kunnen geboekt worden van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. De leerlingen worden bij elk educatief programma begeleid door een museumdocent. De educatieve projecten duren 60 minuten (+ voorbereidende les op school). € 1,50 per speurtocht (exclusief entree museum). Entree prijs: € 5,- per leerling. 1 begeleider per 10 leerlingen wordt aanbevolen, begeleiders krijgen gratis entree. 

Let op, voor Ridders en Kastelen wordt € 60,- gevraagd per groep.

De leskisten (Romeinen in Nederland en Middeleeuwse stad) duren 3 tot 6 uur (facultatief: een bezoek aan het museum) € 50,- (huur leskist voor 3 weken excl. bezoek aan museum). Vooraf reserveren.

Voor meer informatie en reserveringen graag altijd telefonisch contact opnemen met het museum. Klik hier voor ons telefoonnummer.