Het Markiezenhof heeft een uitgebreid programma voor het basisonderwijs. Kinderen kunnen in schoolverband kennismaken met het gebouw, de lokale geschiedenis en museale collectie van het museum. (zoals kermis, industrie, Heren en markiezen).

De voorwerpen in het gebouw vertellen een boeiend verhaal en bieden tegelijkertijd inzicht in de wereld van nu. Daarnaast zijn er ook projecten rondom tijdelijke tentoonstellingen. De volgende educatieve projecten zijn er voor het primair onderwijs:


TIJDELIJK: Stadslucht maakt Vrij (geschikt voor groep 8)

Aanvullende op de expositie 'Hoge Luchten, Schatten uit het Rijks' is er leerzaam en leuk lesmateriaal beschikbaar. Laat leerlingen kennismaken met het thema 'vrijheid' op verschillende manieren.

Centraal staat de onderzoeksvraag ‘Wat betekent vrijheid voor jou in je eigen stad?’. Leerlingen gaan met elkaar in gesprek wat dit voor iedereen betekent en daarna verwerken zij dit op een creatieve manier.

Dus wat betekent vrijheid voor jou in je eigen stad..?

Het lesmateriaal is geschikt voor de onderbouw (Voortgezet Onderwijs) en ook geschikt voor groep 8 (Primair Onderwijs).

Het volledige lespakket kun je hier vinden.


Romeinen in Nederland - Leeftijd:10 t/m 13 jaar (lesstof vervangend)

Een kist vol (replica's van) voorwerpen die in Brabant in de Romeinse tijd werden gebruikt, laat leerlingen op een bijzondere manier kennis maken met het thema 'Romeinen'. De leerlingen gaan aan de slag met de voorwerpen uit de leskist. Aan de hand van de bijbehorende werkbladen komen zij meer te weten over de verschillende aspecten van het leven in de Romeinse tijd, waaronder het schrift, geld, kleding, infrastructuur, het badhuis, huizenbouw, religie, sport en spel en het leger. Klik hier voor de bijbehorende lesbrief

Leskisten: Middeleeuwse stad - Leeftijd 9 t/m 11 jaar (lesstof vervangend)

De leskist 'De middeleeuwse stad' begint met het bouwen van een middeleeuwse stad. Waar zullen de boeren het  land gaan bewerken en wat is de beste handelsplek? Op welke plaatsen willen mensen graag wonen? Daarna onderzoeken de leerlingen het leven in de middeleeuwse stad aan de hand van historische bronnen, zoals munten uit die tijd van een beerput.

Net als in de reguliere lesmethodes wordt er ook aandacht besteed aan thema's als de markt, bestuur en rechtspraak, eten, geloof, boerenleven en oorlog. Klik hier voor de bijbehorende lesbrief.

Speciale openingstijden en prijzen onderwijs

Educatieve projecten kunnen geboekt worden van dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.00 uur. De leerlingen worden bij elk educatief programma begeleid door een museumdocent. De educatieve projecten duren 60 minuten + bij een aantal activiteiten een voorbereidende les op school. De leskisten (Romeinen in Nederland en Middeleeuwse stad) duren 3 tot 6 uur (facultatief: een bezoek aan het museum).


Contactgegevens

Heb je een vraag? Neem gerust contact met ons op.