Educatie voor iedereen

Een bezoek aan museum het Markiezenhof is een ontdekkingstocht waarin jong en oud kennis kunnen maken met:

  • De wondere wereld van de kermis
  • Een interessante collectie van voorwerpen, prenten, documenten, maquettes en audiovisuele presentaties die de geschiedenis van stad & regio vertellen

In het Markiezenhof kunnen bezoekers, jong en oud, samen kijken, filosoferen, ronddwalen, interpreteren, wegdromen, creëren maar vooral vertrouwd raken met geschiedenis en cultuur.

Het Markiezenhof onderscheidt hierin drie leeftijdscategorieën:

Speciaal voor kinderen die - in hun vrije tijd - met (groot)ouders het museum bezoeken zijn er enkele speurtochten beschikbaar. 

Op locatie: in de wijken, verbinden met bewoners

Het museum is ook buiten de muren van het stadspaleis actief. Verschillend erfgoeddocenten en museumdocenten worden regelmatig ingezet op locatie. Niet alleen scholen in Bergen op Zoom maar ook buiten de regio maken steeds vaker gebruik van onze docenten.

Bovendien richt het Markiezenhof zich steeds meer op participatie, deelnemers kunnen creëren, delen en verbinden. Zo wordt er verbinding gemaakt met het amateurveld en andere domeinen.

Sinds kort heeft het Cultuurbedrijf een cultuuraanjager. Zij ontwikkelt culturele projecten voor diverse doelgroepen. Dit kunnen artistieke antwoorden zijn op maatschappelijke vragen die leven bij bewoners, zoals bijvoorbeeld zorgbehoevenden.