• Bij het bezoeken van de bovenverdiepingen is het verplicht je jas, rugzak, tas, paraplu en andere grote voorwerpen in de gratis garderobes en/of kluisjes achter te laten;

 • Mobiele telefoon op stil;

 • Verboden binnen te roken;

 • Foto's maken mag (zonder statief). Flitsen is toegestaan met uitzondering van de Schatkamers. Voor het maken van (commerciële/professionele) fotoreportages dien je een aanvraag in van te voren;

 • De collectie is niet om aan te raken, mits dit duidelijk staat vermeld;

 • Het museum maakt gebruik van moderne licht-, audio- visuele effecten die als druk en intens kunnen worden ervaren. Ben je hiervoor gevoelig (epilepsie, adhd, en dergelijke), houd hier dan rekening mee;

 • Hoe onzichtbaar ook: elke aanraking kan een beschadiging veroorzaken;

 • Eigen consumpties meenemen in het gebouw is niet toegestaan. Tijdens het museumbezoek mag niet worden gegeten of gedronken. Drank- en eetconsumpties zijn te verkrijgen in het Museumcafe;

 • Houd rekening met andere bezoekers: wees niet luidruchtig en ren niet door het gebouw;
 • Puntige en/of scherpe voorwerpen worden ingenomen;

 • Per groep van 15 leerlingen gaat het museum uit van minimaal 1 en maximaal 2 begeleiders vanuit school;

 • Leerkrachten en andere begeleiders zijn altijd verantwoordelijk voor het gedrag van de door hen begeleide leerlingen;

 • Verboden fietsen te plaatsen tegen de gevels van het gebouw en op de Grote Binnenplaats;

 • Wij houden van dieren, maar het is niet toegestaan om (huis)dieren mee te nemen in het Markiezenhof, zowel op de begane grond als op de bovenverdiepingen. Tenzij dit in bepaalde ruimtes expliciet wordt vermeld. Hulphonden zijn toegestaan.

 • Voor de uitgebreide huisregels, klik hier (bezoekvoorwaarden het Markiezenhof)

 • Het Markiezenhof behoudt zich het recht voor om bij het niet naleven van onze huisregels je de toegang tot het gebouw te ontzeggen.