• Mobiele telefoon op stil

 • Verboden te roken

 • Verboden te flitsen

 • Verboden fietsen te plaatsen tegen de gevels en op de Grote Binnenplaats

 • De collectie is niet om aan te raken, mits dit duidelijk staat vermeld

 • Hoe onzichtbaar ook: elke aanraking kan een beschadiging veroorzaken

 • Tijdens het museumbezoek kan niet worden gegeten of gedronken. Drankconsumpties zijn te verkrijgen in het Museum Cafe

 • Houd rekening met andere bezoekers: wees niet luidruchtig en ren niet door het gebouw

 • Jassen, rugzakken, grote tassen, paraplu’s en andere grote voorwerpen moeten buiten de musea of in de gratis garderobes worden achtergelaten

 • Puntige en/of scherpe voorwerpen worden ingenomen

 • Per groep van 15 leerlingen gaat het museum uit van minimaal 1 en maximaal 2 begeleiders vanuit school

 • Leerkrachten en andere begeleiders zijn altijd verantwoordelijk voor het gedrag van de door hen begeleide leerlingen

Voor uitgebreide huisregels, zie klik hier (Bezoekvoorwaarden het Markiezenhof)