Onderwerp van deze uitzending is het aluminiumbedrijf Konandal in Steenbergen waarvan Paul Andriessen directeur is.

Paul Andriessen is de zoon van Denis Andriessen die samen met Jos Andriessen de winkel en het zilversmedenatelier Andriessen aan de Grote Markt in Bergen op Zoom runde. Het Tweede Vaticaanse Concilie nam in 1963 het besluit dat kerkelijke voorwerpen, dus liturgisch vaatwerk, gedeeld moesten worden. Vanaf dat moment had niet elke priester of geestelijke zijn eigen kelk en andere voorwerpen meer. Dit besluit had grote gevolgen. De belangrijkste opdrachtgever voor Andriessen, de katholieke kerk, viel grotendeels weg. In 1967 werd het besluit genomen te beginnen met een aluminiumfabriek: eerst aan de Grote Markt maar vanaf 1969 in Steenbergen. In 1973 werden winkel en atelier gesloten.

Konandal verwijst nog naar de oorsprong: Kon[inklijke] An[driessen] al[uminium].

Toen RTL 7 een programma over Konandal wilde maken, heeft Paul Andriessen gewezen op zijn afkomst: de generaties Andriessen die als zilversmid in Bergen op Zoom werkzaam zijn geweest. RTL 7 was hier ontvankelijk voor en in het programma is ruimschoots tijd ingeruimd voor de zilvertentoonstelling waarin de Andriessens volop aan bod komen. Er is op locatie, dus in Het Markiezenhof, gefilmd. Omdat men het onderwerp dusdanig interessant vond, is besloten de uitzending met 2 minuten te verlengen.

Zondag 26 februari 2017, RTL 7 om 12.00 uur. Terugkijken? Dat kan hier.