Het Rijksmuseum komt naar het Markiezenhof en wij zoeken vrijwilligers die toezicht willen houden op deze grote tentoonstelling!

Profiel zaalwacht

Belangrijk is dat er continue toezicht is in de zaal. Je hebt een signaleringsfunctie en bent beschikbaar voor eenvoudige vragen. Je bent duidelijk zichtbaar aanwezig, en je hoeft niet als beveiliger op te treden. We verwachten een gezellige drukte. Je krijgt uiteraard nog meer informatie over de inhoud van de tentoonstelling en instructies t.a.v. de veiligheid.

De zaalwachten worden ondersteund door betaalde (oproep) krachten die eindverantwoordelijk zijn voor de goede gang van zaken in het museum. Zij zijn jouw aanspreek- punt voor vragen, opmerkingen etc... Er zijn 2 tentoonstellingsruimtes waar een zaalwacht noodzakelijk is: Schatkamer 1 en Schatkamer 2.

  • Periode: 16 feb 2019 - 10 jun 2019 van dinsdag t/m zondag
  • Aantal uren: voorkeur 1 dagdeel á 3 uur in de week, eventueel meer. 11.00 - 14.00 uur / 14.00 - 17.00 uur
  • Kleding: passende vrijetijdskleding. Details volgen nog. Je kleding wordt voorzien van een magnetisch naamplaatje van het Markiezenhof.

Interesse of vragen? mail Sander de Groot (coördinator service- medewerkers), 0164-277015 of a.a.degroot@bergenopzoom.nl.