Tijdens de restauratie is duidelijk geworden dat het portret in hoofdzaak door de beroemde 17de-eeuwse hofschilder Gerard van Honthorst (1592-1656) werd geschilderd.

Ontdekking tijdens restauratie

Het Markiezenhof verwierf het portret in 2018 dankzij subsidie van de Mastboom-Brosens Stichting. Toen het portret in de collectie van het museum werd opgenomen, was het al lange tijd niet gerestaureerd. Het werk werd om die reden kort daarop naar Restauratie Atelier Rotterdam gebracht om door Johanneke Verhave te worden schoongemaakt en gerestaureerd. Verhave is gespecialiseerd in het restaureren van portretten van Van Honthorst en Mierevelt.
Eerder werd vermoed dat het portret door zijn ateliermedewerkers werd vervaardigd, echter is na de grondige schoonmaak de hand van de meester overal in het werk te herkennen. Het portret is tevens voorzien van een nieuwe lijst en een klimaatkast die het werk voor de komende decennia moet beschermen tegen het schommelende klimaat in het Markiezenhof. De restauratie werd mogelijk gemaakt dankzij een subsidie uit het restauratiefonds van de Vereniging Rembrandt.

Drie portretten

Uit de archieven in Bergen op Zoom is bekend dat Van Honthorst in 1649 werd betaald voor de vervaardiging van drie exemplaren van een portret van de jonge markiezin. Eén van deze drie portretten werd in 1981 aangekocht. Mogelijk kwam het portret, dat in 2018 werd verworven, uit de residentie van Maria Elisabeth II in Brussel. Waar het derde portret zich nu bevindt, is helaas onbekend. Momenteel bezit het stadspaleis twee van de drie portretten.

Onthulling

Bij de onthulling van het gerestaureerde schilderij geeft restaurator Johanneke Verhave een presentatie over dit proces. Vervolgens is het mogelijk om het gerestaureerde schilderij zelf van dichtbij te bekijken. De aanvang is op zondag 17 oktober om 11.00 uur in de Hofzaal. Aansluitend vindt de onthulling plaats in de Blauwe Zaal (eerste verdieping) van het Markiezenhof. Iedereen is welkom bij deze bijzondere gebeurtenis.