Zonder overdrijven kan gesteld worden dat hij de belangrijkste onderzoeker en publicist was over de geschiedenis van Bergen op Zoom en West-Brabant. Er verschenen honderden publicaties van zijn hand. Ook was Willem van Ham betrokken bij diverse tentoonstellingen van het Markiezenhof. In 2000 promoveerde hij met een toonaangevende studie ‘Macht en Gezag in het Markiezaat’. Willem van Ham was altijd bereid om belangeloos zijn kennis te delen met andere onderzoekers.
In 1981 ontving Willem van Ham de Sakkoprijs voor Kunsten en Letteren en in 2006 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor al zijn verdiensten.