Het textiel van het bed, met name de sprei en de hoofdrol, werd het afgelopen jaar gerestaureerd door Marianne Gabriels-Apers; coupeuse en vrijwilligster bij het museum. Marianne heeft ruim 290 uur vrijwillig aan de sprei gewerkt.

De bekleding van het hemelbed in het stadspaleis werd oorspronkelijk gemaakt door de familie Weys te Bergen op Zoom en is sinds de jaren zeventig eenmaal eerder gerestaureerd. Het bed, inclusief bekleding, is een schenking van de Stichting Vrienden van Het Markiezenhof.

In 1976 ontwierp restauratiearchitect Elias Canneman het hemelbed in Lodewijk XIV stijl, zodat het beter paste bij het interieur van de nieuwe stijlkamers in het museum. Canneman baseerde zijn ontwerp op voorbeelden van de beroemde Franse architect en ontwerper Daniël Marot uit de achttiende eeuw. Het werk van de Franse hofarchitect is in Nederland vooral bekend van Paleis het Loo.

Het hemelbed is een beeldbepalend element in de Henriette kamer (één van de Stijlkamers) in het Markiezenhof en is een zeer geliefd object voor fotorapportages en video-opnames. Zo werden enkele scenes voor de film Michiel de Ruyter (2015) in de tweede stijlkamer van het Markiezenhof opgenomen.

Marianne bedsprei hemelbed6.jpg