De aanleiding is dat het bestuur van Stichting Stadsgidsen Bergen op Zoom tezamen met vertegenwoordigers van het Markiezenhof tot de conclusie zijn gekomen dat er goede mogelijkheden tot samenwerking liggen.

Enerzijds is dat een samenwerking tussen de groepen vrijwilligers die als gastvrouwen/heren actief zijn bij SBM en die welke actief zijn bij het Markiezenhof. Anderzijds is dat een samenwerking waarbij stadspaleis het Markiezenhof, als een van de vier Topmonumenten van Brabant, een prominente rol gaat spelen in de bezichtigingen en rondleidingen door Stadsgidsen. Daarbij geldt natuurlijk wel dat bezichtigingen en rondleidingen in andere monumenten nog steeds van groot belang worden gezien. Ook bestaat de wens om de promotie/marketing van het Markiezenhof, als monumentale topattractie, meer in gezamenlijkheid op te pakken.

Samenwerking Gastheren/Gastvrouwen

Bij SBM is een groep van ongeveer 30 vrijwilligers actief. Zij ondersteunen de gidsen bij de ontvangst van bezoekers in de Gertrudiskerk en de Verborgen Vesting.
In het Markiezenhof is ook een groep vrijwilligers actief die vooral worden ingezet als gastheren/gastvrouwen. Het idee is dat door samenvoeging en mogelijk uitbreiding van deze groepen de gastheren/gastvrouwen meer keuzemogelijkheden krijgen en zij ook ingezet zouden kunnen worden bij het Markiezenhof, het Ravelijn of het Stadhuis.

Het Markiezenhof als monument

Momenteel wordt de benedenverdieping van het Markiezenhof gekoppeld aan stadswandelingen van de Stadsgidsen. Wij vinden dat de stadsgidsen binnen deze samenwerking rondleidingen kunnen geven in het gehele monument, zoals zij dat ook in andere monumenten doen. Hierbij wordt het stadspaleis meer verbonden met de andere monumenten. Dit betekent dus dat bezoekers op verzoek rondleidingen kunnen krijgen door het gehele Stadspaleis.
Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen monumentale rondleidingen gericht op het gebouw en de geschiedenis daarvan (door Stadsgidsen Bergen op Zoom) en museale rondleidingen gericht op kunst en tentoonstellingen (door het museum).

Samenwerking promotie/marketing

Het Markiezenhof is het belangrijkste monument van onze historische/monumentale binnenstad. De promotie/ marketing van onze monumenten is versnipperd. Zowel de Stadsgidsen als het Markiezenhof werken hier al aan om dit te verbeteren. Ook andere partijen (VVV- horeca-hoteliers-ondernemer) hechten sterk aan een goede promotie.

Dat kan alleen als de betrokken partijen intensief gaan samenwerken. Door deze samenwerking tussen de Stadsgidsen en het Markiezenhof onderschrijven we deze noodzaak en zullen op dit vlak initiatief nemen of bestaande initiatieven ondersteunen.

Intentieverklaring

Stadsgidsen en het Markiezenhof verklaren zich te willen inspannen om een sterke samenwerking te realiseren.
In de komende periode zullen op deze hiervoor genoemde drie onderdelen concrete voorstellen worden gedaan, hoe deze samenwerking exact kan worden vormgegeven. Deze zullen worden voorgelegd aan betrokken partijen zodat dit toeristenseizoen op onderdelen gestart kan worden met de daadwerkelijke uitvoering.
We zien dit als een start voor verdergaande samenwerking en zullen hiervoor een werkgroep “samenwerking Stadsgidsen Bergen op Zoom en Markiezenhof” instellen, waarin beide partijen vertegenwoordigd zijn.

Ondertekening intentieverklaring Margareth Koevoets (voorzitter Stichting Stadsgidsen Bergen op Zoom) (links) en Jesse van Tetterode (manager Markiezenhof) (rechts) in Domeinkamer Markiezenhof