In samenwerking met Vrouwen Integratie Vandaag (VIV) en schrijfdocentencollectief Schrijven en Schrappen, leerden vrouwen met een taalachterstand het Nederlandse woord en geschrift op een laagdrempelige en creatieve manier.

Vrouwen Integratie Vandaag (VIV)

Al 15 jaar levert VIV een belangrijke bijdrage aan de integratie en participatie van vrouwen uit andere culturen in Bergen op Zoom. Hierbij is de inzet van vrijwilligers al ruim 15 jaar (opgericht in april 2005) de basis van dit succes. Het doel van VIV is om meer zelfvertrouwen te geven aan vrouwen en hen zelfredzaam te maken in hun maatschappelijke omgeving. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn respect en begrip voor anderen, ongeacht afkomst, geloof, achtergrond, aanleg of capaciteit. Dit doel wordt bereikt door het organiseren van Nederlandse taallessen, computerles en conversatieles.

Sleutel tot geluk

Rianna Acda, lid van het schrijfdocentencollectief Schrijven en Schrappen, begeleide de workshop ‘Schrijven over klein geluk’. De cursisten, met een niet-Nederlandse culturele achtergrond, gingen in de Tuinzaal op zoek naar wat klein geluk voor hen betekent, bijvoorbeeld de Franse Tuin of een schilderij. Vervolgens koppelden de vrouwen dit geluk aan hun eigen geluksgevoel in het dagelijks leven zoals thuis, de keuken of het bos door het op te schrijven en in gesprek te gaan.

Het thema van de workshops sluit aan bij het kunstwerk ‘Sleutel tot geluk’, dat was te zien in Tuinzaal 1 van het stadspaleis en is momenteel tentoongesteld in ziekenhuis Bravis Roosendaal. Het kunstwerk is gemaakt door VIV vanwege de viering van het derde lustrum in 2020.

VIV workshop vindt plaats in de Tuinzaal