Op donderdag 7 november gaven wethouder Evert Weys en directeur Cultuurbedrijf Bergen op Zoom Cees Meijer het startschot voor de herinrichting van drie prominente ruimtes in Museum het Markiezenhof. Deze herinrichting maakt deel uit van de transformatie naar het geheimzinnigste museum. Precies een jaar later, in het weekend van 7 en 8 november 2020 worden de ruimtes opgeleverd en dan bevinden er zich op de eerste verdieping een experience, "Geheimen Galerij" en Centrale vertrekhal voor geheimzinnige ontmoetingen.

Het museum is al langer bezig met de transitie naar een ander soort museum. Zo is de begane grond nu gratis toegankelijk en beschikbaar gesteld voor partners uit de stad voor wisselende exposities. Ook zijn de “Schatkamers” aangepast naar een hogere standaard om aantrekkelijk te zijn voor samenwerkingen met andere (grote) musea, zoals het Rijksmuseum. Leidend hierbij is het geheimenconcept uit het meerjarenbeleid van het Markiezenhof. Hiermee richt het museum zich specifiek op de waarde van het hebben, houden en delen van geheimen, wat moet leiden tot bewustwording over dit thema. "Nergens in de wereld is er op dit moment een museum dat zich richt op specifiek het zinnige van geheimen," vertelt Jesse van Tetterode, projectleider Herinrichting. "Dit maakt het concept zo uniek en ons straks tot het geheimzinnigste museum."

Aantrekkingskracht op Bergen op Zoom vergroten

Met het beleidsplan en geheimenconcept wil het Markiezenhof een bredere groep bezoekers aanspreken. Na de herinrichting ontdekken bezoekers op innovatieve en interactieve manier over het zinnige van geheimen. Door het toevoegen van het concept wordt het museum toegankelijker en aantrekkelijker voor nog meer inwoners, dagjesmensen en toeristen. Jesse: "Dit doen we momenteel al bij diverse wisselende exposities en educatieve projecten," zegt Jesse, "maar ook in de vaste tentoonstelling gaan we nu aanpassingen aanbrengen. Een groot project, maar nodig om ons concept echt tot uiting te kunnen laten komen."

Blauwe Zaal, Kleine Galerij en Stijlkamers

Het komende jaar worden drie grote ruimtes op de eerste verdieping van het museum aangepast, namelijk de Blauwe Zaal, Kleine Galerij en Stijlkamers.

Plattegrond eerste verdieping Markiezenhof

Blauwe Zaal

De grootste transformatie krijgt de Blauwe Zaal. Studio Pronk, de museumbouwer voor deze zaal, is verantwoordelijk voor de inrichting en het ontwerp van deze zaal. De Blauwe Zaal dient straks als de centrale vertrekhal voor geheimzinnige ontmoetingen binnen en buiten het museum, met daarin een mysterieuze "centrale box" die door een spel van licht en geluid het spektakelstuk van het museum wordt.

De Blauwe Zaal, na de herinrichting de 'centrale vertrekhal' van het museum

Artist impression Studio Pronk - Concept Blauwe Zaal

Artist impression Studio Pronk - Deelmuur Blauwe Zaal

Kleine Galerij

De aangrenzende Kleine Galerij verandert in een ‘Geheimen Galerij’. Hier ontdekt de bezoeker de waarde van geheimen en staan dilemma’s centraal, geheel interactief. De vormgeving van deze ruimte is in samenwerking met geheimenexperts Elvis Kaltofen en dr. Andreas Wismeijer.

De Kleine Galerij, straks als "Geheimen Galerij'

Stijlkamers

De derde ruimte, de Stijlkamers, blijven bijna geheel intact. Professor storytelling Moniek Hover en haar team aan de Breda University ontwikkelen hiervoor een experience rondom een geheime liefde van Marie Anne van Arenberg.

De Stijlkamers blijven vrijwel intact

Subsidie Provincie Noord-Brabant

Bestaande middelen worden ingezet om invulling te geven aan de uitvoer van het beleidsplan en deze herinrichting. Het is gebruikelijk voor musea om rond de 7 à 8 jaar aanpassingen te doen aan de presentatie van de vaste collectie. Daarnaast is er een extra subsidie toegekend door de provincie Noord-Brabant die hiermee het structureel vernieuwen van de manier van het tonen van de collectie en het realiseren van een toekomstbestendige publieksactiviteit door de aantrekkelijkheid van het Stadspaleis te vergroten ondersteunt.

Expeditie Catan

Het meerjarenbeleid van het Markiezenhof is voortgekomen uit het co-creatietraject Expeditie Catan dat in 2016 voor de stad Bergen op Zoom is doorlopen om de terugloop in de aantrekkingskracht op de binnenstad tegen te gaan. De gemeenteraad gaf hierbij aan dat cultuur en monumenten een belangrijke bijdrage leveren om dit te verbeteren en het Markiezenhof daarbij een spilfunctie vervult. De projectgroep Brede Aanpak Binnenstad, Citymarketing (Aangenaam Bergen op Zoom) en Cultuurbedrijf Bergen op Zoom hebben samen met belanghebbenden (culturele en historische verenigingen, marketeers, ondernemers, creatieve partijen) gezocht naar een onderscheidend thema voor de stad. Daarbij is geconcludeerd dat storytelling een themarichting is die goed past bij de cultuur van Bergen op Zoom, met het Markiezenhof als centrale knooppunt van verschillende verhaallijnen van Bergen op Zoom en de Brabantse Wal. Het museum heeft hier haar beleidsplan op ingericht, met het geheimenconcept als leidraad voor doorontwikkeling en herpositionering.