Burgemeester Frank Petter onthulde tezamen met Yolande Kortlever (Markiezenhof) op dinsdag 22 februari de wandplaquette van De Holland bij Bruijs Jacht- en Staalbouw, waarmee de hoogte van het water (+4,2 m NAP) tijdens de Watersnoodramp werd aangegeven.

De wandplaquette lag al enige tijd in het Markiezenhof en was tevens te zien in 2021 tijdens de expositie 'Koele Wateren, Schatten uit het Rijks' met werken uit het Rijksmuseum. 

Toen in 2000 diverse panden werden gesloopt aan de Havendijk, heeft Tom van Eekelen de herdenkingssteen tijdig kunnen redden. Hij overhandigde de plaquette aan het Markiezenhof met de vraag deze zorgvuldig te bewaren.

Op initiatief van het museum en in samenwerking met Bruijs Jacht- en Staalbouw en Tom van Eekelen is de herdenkingssteen opnieuw geplaatst aan de gevel van de nog bestaande loodsen. De onthulling is de aftrap voor de 70-jarige herdenking van de Watersnoodramp volgend jaar.

Bergen op Zoom blijft grotendeels gespaard tijdens de watersnoodramp en er zijn geen dodelijke slachtoffers te betreuren. De Augusta-, Geertruida- en de Stadspolder overstromen, alsook het Bergse deel van het Halsters Laag. In de voormalige gemeente Halsteren verloren helaas maar liefst 78 mensen het leven.

Gedurende korte tijd is ook het havengebied overstroomd. De havenbewoners zijn al op zaterdagmiddag 31 januari gewaarschuwd voor de te verwachten hoge waterstand.

Deze wandplaquette is afkomstig van de gevel van IJzergieterij NV De Holland aan de Havendijk. In de nacht van 1 februari 1953 komt het gehele fabriekscomplex drie meter onder water te staan (+4,2 m NAP). Het duurt zes weken eer de fabriek weer helemaal in bedrijf is.

Bruijs Jacht- en Staalbouw is al enige tijd bezig om zoveel mogelijk geschiedenis van het pand en de Bergse gieterij te verzamelen. Op termijn wordt deze ruimte beschikbaar gesteld voor publiek, zodat de historie toegankelijk blijft.

Foto: Onthulling wandplaquette (herdenkingssteen) Watersnoodramp met burgemeester Frank Petter en stadshistoricus Yolande Kortlever (Markiezenhof)

Foto: NV De Holland aan de Havendijk. Collectie West-Brabants Archief