Dat vloeit voort uit de bijzondere samenwerking van Rijksmuseum met Markiezenhof, Westfries Museum in Hoorn, Hannemahuis in Harlingen, Stedelijke Museum Zutphen en Museum Gouda. ,,We hebben allevijf het zelfde probleem: een beperkte collectie en beperkte middelen'', zeggen Cees Meijer, directeur van Het Markiezenhof en wethouder Arjan van der Weegen.

De vijf zochten daarom samenwerking. En kwamen op het idee iets te doen met kunst uit de depots van grotere musea. Maar het kreeg een onverwachte wending. Taco Dibbits, directeur van Het Rijksmuseum, kwam toen ze hem benaderden met een beter idee. Want, zegt hij: ,,Het Rijksmuseum is van ons allemaal.''

Samenwerking

Daarom geen kunst uit de depots, maar uit de vaste collectie van het Rijksmuseum. ,,We zijn een samenwerking van acht jaar aangegaan'', leggen Meijer en Van der Weegen uit. Vier rondreizende tentoonstellingen komen er. Gezamenlijk onder de noemer Uit 't Rijks. Met als thema's Lage Landen, Koele Wateren, Hoge Sferen, Hete Vuren. Bij elk van die onderwerpen zoekt het Rijksmuseum passende kunstwerken. Het Markiezenhof heeft de primeur. ,,Omdat we volgend jaar vijftig jaar museum vieren'', aldus Meijer.

Lage Landen, de eerste rondreizende tentoonstelling komt in Bergen op Zoom. Van januari tot eind april. Welke kunstwerken er straks exact te zien zijn is nu nog niet bekend. ,,Aan de lijst wordt nog gewerkt.'' Wel noemt Meijer namen als Mauwe en Potter. Na Bergen op Zoom gaat Lage Landen naar een volgende museum. Deze cyclus duurt twee jaar. Daarna komt Koele Wateren. ,,We vullen de kunstwerken van 't Rijks aan uit onze eigen collectie.''

Fondsenwerving

Ook komt er samenwerking met scholen en met plaatselijke kunstenaars. Van der Weegen is content wat de samenwerking. Van der Weegen: ,,We willen iets bijzonders doen met Het Markiezenhof. Dat vraagt de politiek. Welnu. Dat doen we.'' De vijf kleinere musea hebben 225.000 euro nodig. Elk steekt er geld in. ,,We zijn verder druk bezig met fondswerving'', aldus Meijer.