Geheimen & Verhalen

Sinds de herinrichting van het museum staat het Markiezenhof in het teken van geheimen en verhalen. In de Stijlkamers is een experience ontwikkeld rondom de geheime liefde van Marie Anne van Arenberg. Lector storytelling Moniek Hover en haar team aan de BUas hebben hiervoor het verhalenconcept bedacht.

Onderzoek

Het onderzoeksteam bestaat uit meerdere wetenschappers, waaronder Ondrej Mitas en Juriaan van Waalwijk van de BUas, en richt zich op drie aspecten: de beleving zelf (emotiemeting), wat is het effect van storytelling en wat is het effect van mond-tot-mond reclame.

Voor het onderzoek zijn in de Stijlkamer bluetooth beacons opgehangen. Deze sensoren registreren de locatie van de deelnemer in de ruimte. Voorafgaand aan het onderzoek vult de kandidaat een korte vragenlijst in en brengen de onderzoekers een polsbandje aan. Het polsbandje registreert, naast de locatie binnen de ruimte, ook de hartslag en huidgeleiding. Dit is de graadmeter voor de emotie.
Na afloop vult de participant wederom een korte vragenlijst. Alle gegevens worden verzameld en geanalyseerd zodat er een beeld ontstaat over de beleving in de Stijlkamers.

Als dank voor de medewerking aan dit onderzoek ontvangt de deelnemer een gratis kopje koffie met een stukje Bergse Bastaert in het Museum café.

Een week na de deelname vindt er een kort telefonisch interview plaats ter afronding van het onderzoek.

Deelname (18 jaar of ouder) aan dit onderzoek is vrijwillig en niet verplicht tijdens het museumbezoek. Er worden geen gegevens verzameld van niet-deelnemers.
Gedurende het onderzoek houden de wetenschappers rekening met de Coronamaatregelen en de AVG (Privacywet).

Excellente beoordeling

Vorige maand werd bekend dat de onderzoeksafdeling van de Academy Leisure & Events (ALE) van Breda University of Applied sciences (BUas) in Breda een excellente beoordeling heeft ontvangen voor de relevante onderzoeken die zij uitvoeren. Het externe Netherlands Quality Agency deelt eens per zes jaar beoordelingen uit.