• Wat koelewateren front-page-activity
  • Wanneer 10 november 2020 t/m 07 maart 2021 (Europe/Amsterdam / UTC100)
  • Agenda-item aan agenda toevoegen iCal

Van 10 november tot en met 7 maart 2021 is de tentoonstelling Koele Wateren te zien in het Markiezenhof. De tentoonstelling is een oogstrelende selectie van veertig schilderijen uit de collectie van het Rijksmuseum aangevuld met werken uit onze eigen collectie.

Vier eeuwen kunst met water in de hoofdrol als vriend én vijand. Daarnaast wordt in de tentoonstelling een link gelegd met de toekomst. Wat gebeurt er als de zeespiegel 6 meter stijgt en hoe ziet Nederland er over 200 jaar uit?

Het Rijksmuseum en vijf stadsmusea in Nederland zijn in 2017 een samenwerking voor acht jaar aangegaan voor een ambitieuze reeks reizende tentoonstellingen. De vier elementen aarde, water, lucht en vuur staan hierin centraal en zijn door vertaald naar de tentoonstellingsreeks Lage Landen (geweest), Koele Wateren, Hoge Luchten en Hete Vuren.


Op www.markiezenhof.nl/koelewateren (klik hier) vind je een overzicht van alle activiteiten die rondom deze expositie worden georganiseerd.


Water als vriend en vijand 

Van de vier elementen – aarde, water, lucht, en vuur – is het element water het meest kenmerkend voor Nederland. Nederland ligt in de laagste delta ter wereld. De grote rivieren, de ligging aan zee en 18.000 km dijken die het water moeten keren bepalen het Nederlandse landschap. Water is zowel vriend als vijand. De Nederlanders verdienen er hun brood mee. Ze hebben er oorlogen op uitgevochten, maar moeten zich er ook tegen beschermen. Schilders hebben het water door de eeuwen heen op vele manieren vastgelegd. Oneindig is ook het aantal Nederlandse gezegdes en spreekwoorden dat met water en scheepvaart samenhangt.

Verborgen parels

De collectiebeheerders van de vijf musea hebben voor Koele Wateren in de collectie van het Rijksmuseum gezocht naar verborgen parels waar het water letterlijk vanaf druipt. Zo zijn relatief onbekende werken te zien van bekende schilders als Jan van Goyen, Salomon van Ruysdael, Hendrik Willem Mesdag, Jacob Maris en Isaac Israëls. De geselecteerde werken dateren uit de 17e, 18e en 19e eeuw.

Publicatie en animatiefilm

De tentoonstelling wordt ook dit keer vergezeld van een publicatie. Voor Koele Wateren schreef professor dr. James Kennedy (hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht) het essay over water en de Nederlandse identiteit. Vanzelfsprekend zijn in de publicatie alle getoonde werken te zien, waarvan vele met prachtige gedichten.

De samenwerkende musea kijken bij Koele Wateren niet alleen achteruit, maar ook vooruit. Zij hebben LOLA Landscape Architects uit Rotterdam gevraagd wat een zeespiegelstijging van 6 meter voor gevolgen kan hebben. Het resultaat is een heel nieuwe kaart van Nederland, waarbij West-Nederland grotendeels onder water staat. Dit betekent dat Nederland moet omdenken. Ook de vijf steden waarin de organiserende musea van liggen. Metropolisfilm uit Utrecht visualiseerde voor elke stad de kansen en bedreigingen.

Nevenactiviteiten

Het Markiezenhof organiseert een vol programma van nevenactiviteiten rondom de reizende tentoonstelling. Zo worden er speciale rondleidingen georganiseerd Samen kijken = Meer zien, lezingen en workshops georganiseerd. Houd voor het actuele nevenprogramma deze website in de gaten.
Voor meer informatie over Koele Wateren, de tentoonstellingsreeks en het programma van elk museum is een aparte website opgezet: www.schattenuithetrijks.nl 

M5

In de stichting De Vijf Samenwerkende Musea in Nederland (M5) werken het Westfries Museum in Hoorn, het Markiezenhof in Bergen op Zoom, Gemeentemuseum het Hannemahuis in Harlingen, Museum Gouda en het Stedelijk Museum Zutphen samen.