• Datum: 21 november - 12 december - 16 januari 2021 - 27 februari 2021
  • Locatie: Archeologisch Depot, Wassenaarstraat 61 - Bergen op Zoom
  • Tijd: toegankelijk van 13.00 uur tot 16.30 uur
  • Doelgroep: iedereen
  • Genre: open dagen
  • Maximaal aantal bezoekers: 5 deelnemers per GPS-device
  • Prijs: gratis. Groepen wel graag vooraf aanmelden via scherminckel@home.nl

Bij water en archeologie denken de meeste mensen al snel aan onderwater archeologie. Maar er vindt ook archeologisch onderzoek plaats op locaties waar vroeger water is geweest.

Zo is in de Bergse binnenstad veel historisch water verdwenen, zoals bijvoorbeeld stadsgrachten, waterlopen, waterputten en waterbronnen. Archeologen vinden op deze plaatsen vaak mooie sporen en vondsten.

In het Archeologisch Depot ontdek je deze archeologische sporen en vondsten en kom je erachter waar vroeger water in de stad te vinden was, welk belang water had voor de stad en waarom dit water verdwenen is.