Museum en Archief
Top monumenten Brabant Gemeente Bergen op Zoom

Activiteiten hoofdmenu

Bekijk hier welke activiteiten er binnenkort plaatsvinden in Het Markiezenhof.

HENRI MASTBOOM LEZINGENCYCLUS
Oktober 2014 t/m mei 2015 op verschillende locaties in de regio
Thema is Vriend & Vijand

HOFZAALLEZINGEN 2015
Dinsdag 3 maart 2015 "Gewone mensen in ongewone omstandigheden!"
Dinsdag 10 maart 2015 "Geschiedenis van Joodse families in Bergen op Zoom"
Dinsdag 17 maart 2015 "De slag om de Schelde"
Dinsdag 24 maart 2015 "De Canadese bevrijders"

TENTOONSTELLING KOETSHUIS
Regelmatig vinden er tentoonstellingen plaats in het Koetshuis van Het Markiezenhof, kijk hier voor een actueel overzicht

HOFCONCERTEN 2014-2015
18 januari 2015 om 15.00 uur