Museum en Archief
Top monumenten Brabant Gemeente Bergen op Zoom

Activiteiten hoofdmenu

Bekijk hier welke activiteiten er binnenkort plaatsvinden in Het Markiezenhof.

HENRI MASTBOOM LEZINGENCYCLUS
Oktober 2014 t/m mei 2015 op verschillende locaties in de regio
Thema is Vriend & Vijand

TENTOONSTELLING KOETSHUIS
Regelmatig vinden er tentoonstellingen plaats in het Koetshuis van Het Markiezenhof, kijk hier voor een actueel overzicht

HOFCONCERTEN 2014-2015
26 april 2015 om 15.00