Museum en Archief
Top monumenten Brabant Gemeente Bergen op Zoom

Activiteiten hoofdmenu

Bekijk hier welke activiteiten er binnenkort plaatsvinden in Het Markiezenhof.

KUNSTEN IN DE MONUMENTEN
13 en 14 september 2014

HENRI MASTBOOM LEZINGENCYCLUS
Oktober 2014 t/m mei 2015 op verschillende locaties in de regio
Thema is Vriend & Vijand