Museum en Archief
Top monumenten Brabant Gemeente Bergen op Zoom

Educatie

Een bezoek aan Het Markiezenhof is een ontdekkingstocht waarin jong en oud kennis kunnen maken met:
- De wondere wereld van de kermis
- Een interessante collectie van voorwerpen, prenten, documenten, maquette's en audiovisuele presentaties die de geschiedenis van stad & regio vertellen
- Een up-to-date arsenaal van spotprenten en cartoons

Bij het samenstellen van de educatieprojecten gaat Het Markiezenhof uit van het spreekwoordelijke 'al doende leert men'. Niet door het aanbieden van rigide kijk- en luisterpakketten maar door het uitzetten van pakkende activiteitenprogramma's met het middeleeuwse gebouw van Het Markiezenhof als inspirerende thuisbasis. Een 'eigen plek' waar bezoekers samen kijken, filosoferen, ronddwalen, interpreteren, wegdromen, creëren maar vooral vertrouwd raken met geschiedenis en cultuur. Het Markiezenhof onderscheidt hierin drie leeftijdscatogorieën:

 

Primair onderwijs - Voortgezet onderwijs - Volwassenen educatie
indegangvolwassenenBlauwezaal1