Museum en Archief
Top monumenten Brabant Gemeente Bergen op Zoom

Hulp bij onderzoek

"Hulp bij onderzoek" bestaat op dit moment uit de gedigitaliseerde informatiebladen van het Informatiecentrum van Het Markiezenhof. Deze handleidingen kunnen u helpen bij het voorbereiden en uitvoeren van historisch onderzoek naar een aantal specifieke thema's.

stamboom_klein.jpg 17e_eeuwse_tekening.jpg

Op dit moment zijn de handleidingen van de volgende thema's beschikbaar:

Onderzoek in archieven van gemeentebesturen

Onderzoek in archieven van notarissen

Onderzoek in de archieven van de Raad- en Rekenkamer van de markiezen van Bergen op Zoom

Gebruik van de bibliotheek

Onderzoek in doop-, trouw- en begraafboeken

Genealogisch onderzoek

Historisch huizenonderzoek

Onderzoek in militieregisters